четвер, 2 лютого 2017 р.

ГРОМАДЯНИН ВИХОВУЄТЬСЯ З ДИТИНСТВАГРОМАДЯНИН ВИХОВУЄТЬСЯ З ДИТИНСТВА
Мета: залучити батьків до обговорення питань патріотичного виховання дошкільнят; розкрити сутність і значення праці батьків та педагогів з патріотичного виховання дітей.
   Попередня робота
1.    Анкетування батьків з проблеми патріотичного виховання, обговорюваної на зборах.
2.    Виготовлення пам'яток за темою зборів.
3.    Фотовиставка «Моє рідне село».
4.    Консультації для батьків з проблеми патріотичного виховання дошкільнят, історичні довідки про рідне село.
Хід зборів
1.    Вступ
Вихователь ознайомлює батьків з фотовиставкою, дякує за повні щирі від­повіді на анкету, коротко резюмує отримані відомості.
2.    Концерт для батьків (пісня, вірші про Україну, танок-гра з батьками)
— Бути громадянином означає свідомо й активно виконувати цивільні обов’язки і громадянський обов’язок перед суспільством, Батьківщиною, во­лодіти такими якостями особистості, як патріотизм, гуманне ставлення до людей.
Зачатки цих якостей необхідно формувати в дитині якомога раніше.
Дитина вперше відкриває Батьківщину в сім’ї. Це найближче його ото­чення, де вона черпає такі поняття, як «праця», «обов’язок», «честь», «Бать­ківщина».
Відчуття Батьківщини починається в дитини з її ставлення до найближчих людей — батька, матері, дідуся, бабусі. Це коріння, що зв’язують її з рідним домом і найближчим оточенням.
Патріотичне виховання необхідне для будь-якого народу, в будь-якій дер­жаві, інакше вони приречені на загибель. Однак здійснюватися це виховання має дуже чуйно і тактовно, і займатися ним необхідно спільно, з малих років, прищеплюючи дитині повагу і любов до рідної землі.
Сформувати моральну основу та допомогти дитині успішно ввійти у су­часний світ, посісти гідне місце в системі відносин з оточенням неможливо без виховання любові до близьких і своєї Батьківщини, поваги до традицій та цін­ностей свого народу, доброти і милосердя.
У дитячому садку проводиться робота щодо розширення уявлень дітей про рідну країну, звичаї та культуру свого народу. Велике значення надається ви­вченню української символіки, гербів. Діти ознайомлюються з різноманіттям природи нашої країни, різними професіями, здобувають перші знання про наше місто.


Перш ніж дитина почне сприймати себе як громадянина, їй потрібно до­помогти в усвідомленні свого власного «я», своєї сім’ї, своїх коренів — того, що близьке, знайоме, зрозуміло. Сім’я посідає провідне місце в системі патрі­отичного виховання, У сім’ї як первісному осередку суспільства починається процес виховання особистості, формування і розвитку патріотизму, що надалі триває в освітніх установах.
Починаючи з молодшого дошкільного віку, педагоги дитячого садка про­водять роботу з формування у дітей уявлень про себе як про особистість, яка має право на індивідуальні відмінності від інших.
 Однією з таких відмінностей є ім’я дитини. Показати різноманітність імен дають змогу спеціально організо­вані заняття, дидактичні ігри та вправи, а також інші види дитячої діяльності.

Така робота допомагає дитині усвідомити власну індивідуальність, підви­щити самооцінку, зрозуміти власну значущість у серцях своїх батьків. Дорослі пояснюють, що означає ім’я дитини, чому воно вибрано, наводять приклади, як лагідно можна її називати.                     
Відчуття Батьківщини починається із захоплення тим, що бачить перед собою маленька людина, чим вона дивується і що викликає відгук у її душі. З молодшого віку вихователі ознайомлюють дітей з найближчим оточенням — дитячим садком, його працівниками, з професіями у дитячому саду, вулицями, будівлями, рідним містом... Потрібно показати дитині, що наше місто сла­виться своєю історією, пам’ятками, кращими людьми. Важливо, щоб улю­блене місто постало перед дитиною як найдорожче* найкраще, неповторне.
 село ?» Гра «Ромашка»
     Звідки походить назва нашого села ?
       Яких видатних людей нашого села ви знаєте?
       Які вулиці села названо на честь письменників?
       Назвіть пам’ятки села .
       Людина без Батьківщини — соловей без пісні.
       Бережи рідну землю, як матір рідну.
       Посіяне вчасно перлами зійде.
       Вдома й стіни допомагають.
       Без кореня й полин не росте.
       Всяка сосна своєму бору шумить.


7.             Ознайомлення із пам'яткою для батьків «Відомі люди — про виховання любові до Батьківщини»
       У вашій родині та під вашим керівництвом росте майбутній громадянин, майбутній діяч і майбутній борець... Усе, що відбувається в країні, через вашу душу і вашу думку повинно приходити до дітей
 (А. С. Макаренко).
       Є багато пологів освіти, але вище за все стоїть моральне виховання, яке ро­бить нас людиною (В. Бєлінський).
       Посійте вчинок — пожнете звичку, посійте звичку — пожнете характер, посійте характер — і ви пожнете долю (Вільям Теккерей).
       Світлі дні дитячих вражень, отриманих від спілкування з рідною при­родою, проводжають людину в життя і зміцнюють у ній бажання віддати свої сили служінню Батьківщині (О. І. Герцен).
       Справжньою школою виховання сердечності, душевності й чуйності є сім’я; ставлення до матері, батька, дідуся, бабусі, братів, сестер є випро­буванням людяності (О. Сухомлинський),
         8. Підбиття підсумків .
Немає коментарів:

Дописати коментар